Here are some survival phrases in Malay language.

English Malay
Hello Helo!
Goodbye Jumpa lagi!
Where is the bathroom? Di manakah tandas?
What is your name? Apakah nama kamu?
Do you speak English? Adakah kamu cakap Bahasa Inggeris?
I'm from... Saya dari ...
How are you? Apa khabar?
I'm fine. Khabar baik.