Leonese/Personal Pronouns

Grammar: Los pronomes personales (The personal pronouns)Edit

1st singular 2nd singular 3rd singular 1st plural 2nd plural 3rd plural
Asturian yo tu él, ella nós vós ellos, elles
English I you he, she we you they