Irish/Vocabulary/School subjects

English
School Subjects Ábhair Scoile
Irish Gaeilge
Mathematics Matamaitic
Science Eolaíocht
Biology Bitheolaíocht
Chemistry Ceimic
Physics Fisic
History Stair
Geography Tíreolaíocht
English Béarla
French Fraincis
German Gearmáinis
Spanish Spáinnis
Business Studies Staidear Gnó
Home Economics Eacnamaíocht baile,Tíos
Information Technology Ríomhairí
Coding Códú
Technology Teicneolaíocht
Woodwork Adhmadóireacht
Metalwork Miotaloireacht
Technical Drawing Liníocht Theicniúil
Art Ealaín
Music Ceol
C.S.P.E OSSP
S.P.H.E OSPS