Hungarian/Vocabulary

You can find an online English-Hungarian dictionary here: [1] (it can also pronounce the words, although not perfectly, as it uses a speech synthesizer.)


Lessons: 1234Vocab

A, ÁEdit

alacsony   listen short (opposite of tall), low
alma   listen apple
álmos sleepy
asztal table

BEdit

barát friend
barna brown
bika bull
búza wheat
baka soldier
béka frog
béke peace
bíró judge
bér wage

C, CSEdit

csacsi/szamár donkey
csak just, only
csík stripe
csúnya ugly

DEdit

dühös angry
dinnye melon
derék brave
derengő looming
dió walnut

E, ÉEdit

egy one
éhes hungry
ember man (in plural (emberek) refers to any group of people regardless of their sex)
erős strong
ezer thousand

FEdit

fáradt tired
fehér white
fekete black
férfi man (only masculine)
fiú boy
fogas rack
fogás course, dish
föld soil, ground, land
Föld Earth

G, GYEdit

gereblye rake
giliszta worm
gömb sphere
guruló rolling
győz to win
gyík lizard
gyógymód therapy
gyenge weak
gyerek/gyermek kid/children
gyufa match
gyurma plasticine
gyökér root

HEdit

három three
harminc thirty
hat six
hát back
hatvan sixty
hét seven
hetven seventy
ház house
híd bridge
hit faith
hosszú long
húsz twenty

I, ÍEdit

ír to write

JEdit

KEdit

kád bath-tub
kék blue
kérdez   listen to ask
kerek round
kettő two (for usage see Lesson 4)
két two (for usage see Lesson 4)
kicsi small (for usage see Lesson 4)
kilenc nine
kilencven   listen ninety
kis small (for usage see Lesson 4)
köd fog
kör circle
könyv book
kutya dog

L, LYEdit

lány girl
lenni to be (inf. of van)
lepke butterfly
lila purple

MEdit

magas tall, high
magyar Hungarian
Magyarország Hungary
millió million

N, NYEdit

nagy big
narancs orange (fruit)
narancsszín(ű)   listen orange (colour)
négy four
negyven forty
négyszögletes   listen square
woman
nyár summer
nyeremény prize
nyolc eight
nyolcvan eighty

O, ÓEdit

ország country

Ö, ŐEdit

öt five
ötven fifty

PEdit

piros red (vivid)

REdit

rózsa rose
rózsaszín(ű) pink
rövid short (opposite of long)

S, SZEdit

sál scarf
sárga yellow
salt
süt to bake
száz hundred
szék chair
szép beautiful
szeret   listen to love, to like
szín colour
szó word
szomjas   listen thirsty
szőlő grape
szürke   listen grey

T, TYEdit

tíz ten
tyúk hen

U, ÚEdit

utas passenger
utaz to travel
új new

Ü, ŰEdit

ül to sit

VEdit

város town, city
vastag thick, gross
vékony thin
vér blood
vörös red (dark)

Z, ZSEdit

zöld green
zsák bag/sack
Lessons: 1234Vocab