Gerris Manual/Object hierarchy

 • GfsSimulation
  • GfsOcean
  • GfsAdvection
  • GfsPoisson
 • GfsVariable
  • GfsVariableTracer
  • GfsVariableResidual
  • GfsVariableFiltered
  • GfsVariableCurvature
 • GfssurfaceBc
 • GfsBox
  • GfsBoxNotAdapt
 • GfsGedge
 • GfsBcDirichlet
 • GfsBcNeumann
 • GfsBcFlather
 • GfsBoundary
  • GfsBoundaryInflow_constant
  • GfsBoundaryOutflow
  • GfsBoundaryMpi
 • GfsRefine
  • GfsRefineSolid
  • GfsRefineSurface
   • GfsRefineDistance
   • GfsRefineHeight
 • GfsEvent — Any action to be performed at a given time
  • GfsInit
  • GfsInitFlowConstant
  • GfsInitFraction
  • GfsInitVorticity
  • GfsAdapt
   • GfsAdaptVorticity
   • GfsAdaptStreamlineCurvature
   • GfsAdaptFunction
   • GfsAdaptGradient
    • GfsAdaptCurvature
   • GfsAdaptNotBox
  • GfsEventSum
  • GfsEventHarmonic
  • GfsEventStop
  • GfsEventScript — Executing a shell-script at given times
  • GfsSourceGeneric
   • GfsSourceScalar
    • GfsSource
     • GfsSourceControl
    • GfsSourceDiffusion
     • GfsSourceDiffusionExplicit
   • GfsSourceVelocity
    • GfsSourceViscosity
    • GfsSourceFriction
    • GfsSourceCoriolis
    • GfsSourceTension
    • GfssourceHydrostatic
  • GfsRemoveDroplets
  • GfsRemovePonds
  • GfsEventFilter
  • GfsOutput — Writing simulation data
   • GfsOutputTime
   • GfsOutputProgress
   • GfsOutputProjectionStats
   • GfsOutputDiffusionStats
   • GfsOutputSolidStats
   • GfsOutputAdaptStats
   • GfsOutputTiming
   • GfsOutputBalance
   • GfsOutputSolidForce
   • GfsOutputLocation
   • GfsOutputSimulation
   • GfsOutputBoundaries
   • GfsOutputParticle
   • GfsOutputScalar
    • GfsOutputScalarNorm
    • GfsOutputScalarStats
    • GfsOutputScalarSum
    • GfsOutputScalarMaxima
    • GfsOutputScalarHistogram
    • GfsOutputErrorNorm
     • GfsOutputCorrelation
    • GfsOutputSquares
    • GfsOutputStreamline
    • GfsOutputPPM