Galician/Common Phrases

Galician (Romance) edit

Translation Phrase IPA
Galician: Galego
hello: Ola
good-bye: adeus
please: prégolle, por favor
thank you: graciñas; grazas
sorry: síntoo
that one: aquel (m.); aquela (f.)
how much?: ¿Canto custa?; ¿Canto é?
yes: si /ˈsɪ/
no: non
I don’t understand: Non o entendo
Where's the bathroom?: ¿Onde está/queda o baño?; ¿Onde está/queda o lavado?
generic toast: ¡Saúde!
Do you speak English?: ¿Fala vostede inglés? (formal), ¿Falas inglés? (informal)
Do you speak Galician?: ¿Fala vostede galego? (formal), ¿Falas galego? (informal)