Finnish/Phrases/Time

Time in the Finnish language edit

Years edit

Mikä vuosi nyt on? What year is it now?
  Nyt on vuosi 2008 It is 2008 now

Months edit

  Tammikuu January
  Helmikuu February
  Maaliskuu March
  Huhtikuu April
  Toukokuu May
  Kesäkuu June
  Heinäkuu July
  Elokuu August
  Syyskuu September
  Lokakuu October
  Marraskuu November
  Joulukuu December

  Listen to all months read at once

Dates edit

  • The common Finnish date format is dd.mm.yyyy
  • for example 29.11. 2008 (November 29, 2008) can be read either
* kahdeskymmenesyhdeksäs yhdettätoista kaksituhattakahdeksan 
  or
* kahdeskymmenesyhdeksäs marraskuuta kaksituhattakahdeksan

Days of Week edit

  Maanantai Monday
  Tiistai Tuesday
  Keskiviikko Wednesday
  Torstai Thursday
  Perjantai Friday
  Lauantai Saturday
  Sunnuntai Sunday

  Listen to all Days of Week read at once

  • In Finland Monday is the first day of the week.

The clock edit

  • Officially Finland uses 24 hours time format, although 12 hour format is being used aside it informally: kello on 13.30, kello on puoli kaksi, (it's 13:30).
  •   Listen to the numbers from 1 to 24 in Finnish : yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista, kaksitoista, kolmetoista, neljätoista, viisitoista, kuusitoista, seitsemäntoista, kahdeksantoista, yhdeksäntoista, kaksikymmentä, kaksikymmentäyksi, kaksikymmentäkaksi, kaksikymmentäkolme, kaksikymmentäneljä
  Kello on yksi It is one o' clock
  Kello on kaksi It is two o' clock
  Kello yhdeltä At one o' clock
  Kello kahdelta At two o' clock
  Kello on viisi minuuttia yli yksi It is five (minutes) past one