Finnish/Grammar-Cases

Nominative case edit

Nominative case vs. Accusative edit

The nominative case is what is used for the subject of the sentence, e.g. what is acting. This is in contrast to the accusative case, which is used for the object—what is acted upon.

For an English example, we will use the following sentence:

 • I pet the dog.

In this example, I is the subject so it is put into the nominative. The dog, on the other hand, is put into the accusative because it is the object.

English does not alter or mark nouns to express case, but rather requires that a strict word order be used (Subject/nominative, Verb, Object) when building sentences from which a noun's case can be automatically inferred. For example, in the following sentences:

 • The dog bites the man.
 • The man bites the dog

The dog in the first sentence must be the subject (and so in the nominative case), as it precedes the verb and object (in this case the man). In the second sentence, word order is reversed and so are the roles of the nouns in turn.

Finnish, however, does not depend on word order the way that English does to express the case of a noun.

Accusative case edit

The accusative is the grammatical case used to mark the direct object of a verb.


Exercise Number One edit

Make both singular and plural accusative forms of the following nouns.

 1. lehti
 2. mökki
 3. ranskalainen
 4. tuuletin
 5. alus
 6. vaaka

Exercise Number Two edit

Please translate the following short English sentences into Finnish. You must use accusative.

1.
I saw the cottage.
I saw the cottages.

2.
I noticed the name.
I noticed the names.

3.
I brought the key.
I brought the keys.

4.
I heard the piece of news.
I heard the news.

5.
I read the newspaper completely.
I read the newspapers completely.

6.
I saw the Frenchman and the Swede.
I saw the Frenchmen and the Swedes.

7.
I bought the computer and the carpet.
I bought the computers and the carpets.

8.
I saw the building and the statue.
I saw the buildings and the statues.


Exercise Number Three edit

Translate the following sentences into English. Pay attention to the difference between accusative and partitive and tell which is used.

1. Ammuin linnun.
2. Ammuin lintua.

3. Katsoin elokuvaa.
4. Katsoimme elokuvan.

5. Luitko sanomalehteä?
6. Luin sanomalehden.

7. Kuuntelimme pitkän puheen.
8. Kuuntelimme pitkää puhetta.

9. Onko teillä rahat?
10. Onko hänellä rahaa?

11. Tarvitsen paperia.
12. Tarvitsen paperit.

13. Korjasin uudet tietokoneet.
14. Korjasin uusia tietokoneita.


Exercise Number Four edit

Please translate the following sentences into English. Some nouns are in partitive and some in accusative.

 1. Ostin kilon omenat.
 2. Ostin kilon omenoita.
 3. Talot ja aidat on maalattu.
 4. Taloja ja autoteitä on korjattu tällä alueella.
 5. Hain tavarat. Sitten otin mukaani viivaimen ja muutamia työkaluja.
 6. Näin työpaikallani ruotsalaiset ja norjalaiset joista kerroit. Näin siellä myös aitoja espanjalaisia.

Partitive case edit

Partitive is used always in singular if: -We are talking about a material (water, air, metals, food etc.) and it doesn't work as subject of the sentences. -After numbers different from 1 (for example: two cars -> 2 autoa). -With some verbs -When the object is general


Exercise Number One edit

Translate following sentences into Finnish. You need a partitive case in them.

1. Three books. 6. Four litres.
2. Five euros. 7. 500 citizens
3. Eight years. 8. A half kilo.
4. A hundred trees. - 9. Many tons
5. A lot of money. 10. 0.25 kilometres.

Exercise Number Two edit

Make both singular and plural partitive form of these nouns.

An example: talo -> taloa(singular), taloja(plural)

 1. kissa
 2. kenkä
 3. kirja
 4. ovi
 5. kello
 6. työ
 7. raha
 8. ihminen
 9. kone
 10. Nieminen

Translate then these sentences into Finnish.

 • I mean the book.
 • I mean the doors.
 • I am using a machine.
 • I wear a hat.

Exercise Number Three edit

Inflect the following nouns in every personal pronoun in partitive both in singular and plural. An example with a word "talo":

 • Talo
 • (minun) taloani, (minun) talojani
 • (sinun) taloasi, (sinun) talojasi
 • (hänen) taloansa, (hänen) talojansa
 • (meidän) taloamme, (meidän) talojamme
 • (teidän) taloanne, (teidän) talojanne
 • (heidän) taloansa, (heidän) talojansa
 1. katto
 2. takki
 3. lehti
 4. kenkä

Exercise Number Four edit

Many verbs put the following noun in partitive form. Please make grammatically correct sentences by using the given words (a verb, a possessive pronoun, and a noun) and translate into English. An example:

 • Tarkoitan - sinun, koti -> Tarkoitan kotiasi (I mean your home)

1. Tarkoitan - sinun, työ
2. Katson - sinun, hattu
3. Tarvitsen - sinun, apu

4. Tarkoitan - minun, elämä
5. Käytän - minun, tietokone
6. Tarkoitan - minun, osoite

7. Tarvitsen - hänen, apu
8. Käytän - hänen, avain
9. Kuuntelen - hänen, puhe

10. Tarkoitan - meidän, tehdas
11. Korjaan - meidän, tietokone

12. Katselen - teidän, kokoelma
13. Ihailen - teidän, alus

14. Käytän - heidän, tuuletin
15. Rakastan - heidän, tytär


Exercise Number Five edit

Translate these simple Finnish sentences into English and pay attention to words in partitive case.

 1. Se maksaa 99 euroa ja 50 senttiä.
 2. Minulla ei ole kissaa.
 3. Katso kelloa!
 4. Käytän kenkiä.
 5. Teen kakkua.
 6. Luen kirjaa
 7. Luen kirjoja.
 8. Luemme sanomalehtiä.
 9. Tarkoitatko Mattia?
 10. Ajoitko autoa?
 11. Onko sinulla autoa?
 12. En sulkenut ovea.
 13. Osaan käyttää tätä konetta.
 14. Käytän joskus farkkuja. (farkut = jeans)

Exercise Number Six edit

Translate these simple sentences into Finnish.

 1. I mean the house.
 2. I mean the houses.
 3. I often play the violin.
 4. He is using a computer.
 5. He has got many computers.
 6. They always use the backdoor. (backdoor = takaovi)

Exercise Number Seven edit

Translate these Finnish sentences into English. To make things more complicated, this time almost all the nouns in partitive have personal pronoun suffixes. Note that some nouns are in plural.

 1. Juon kahvia, syön kakkuasi ja luen kirjojasi.
 2. Tarkoitan kaikkia kaupunkimme rakennuksia, en vain tuota rakennusta.
 3. Tarkoitan omaa taloani enkä sinun taloasi.
 4. Kävelimme pihaltamme puutarhaanne ja katsoimme hänen autojansa.
 5. Näimme siellä ruotsalaisia, italialaisia ja amerikkalaisen.
 6. Vihaan naapuriasi, uraasi ja koiriasi!
 7. Kotiimme saa tulla!
 8. Jalkaani koskee ja silmiini särkee.

Exercise Number Eight edit

Some nouns in partitive in the following sentences have errors. Try to spot and correct them as fast as possible!

 1. Luin yhtä elektroniikkalehtiä ja joitakin aikakauslehteä.
 2. Hän joi oluttaa ja söi kahta pihveä.
 3. Rakastan sinoa ja kauniitasi kasvotasi.
 4. Katsoin kääretä ja sen koristellisiä kuvioita.
 5. En voi sietää hänen virheitän ja kummallisuuksinan.

Essive case edit

The essive or case carries the meaning of a temporary state of being, often equivalent to the English "as a...".

In the Finnish language, this case is marked by adding "-na/-nä" to the stem of the noun. Example:

 • "lapsi" -> "child"
 • "lapsena" -> "as a child", "when (I/he/you) was a child".
 • "lapsina" -> "as children", "when (we/you'all/they) were children"

In Finnish, it is also used for specifying times, days and dates when something happens. For example:

 • "maanantaina" -> "on Monday"
 • "kuudentena joulukuuta" -> "on the 6th of December".

Exercise Number One edit

Translate these simple words and phrases into English.

 1. sinuna
 2. mökkinä
 3. insinöörinä
 4. opettajana
 5. soittimena
 6. lehtenä
 7. veljenä
 8. tiistaina
 9. miellyttävänä ihmisenä
 10. taitavina asiantuntijoina
 11. Hän on parempi tutkijana kuin insinöörinä.
 12. Hän on parempi näyttelijänä kuin sihteerinä.

Answers - Accusative case edit

Exercise Number One edit

 1. lehden, lehdet (The first one is a singular form and the second one is a plural form.)
 2. mökin, mökit
 3. ranskalaisen, ranskalaiset
 4. tuulettimen, tuulettimet
 5. aluksen, alukset
 6. vaa'an, vaa'at

Exercise Number Two edit

1.
Näin mökin.
Näin mökit.

2.
Huomasin nimen.
Huomasin nimet.

3.
Toin avaimen.
Toin avaimet.

4.
Kuulin uutisen.
Kuulin uutiset.

5.
Luin sanomalehden kokonaan.
Luin sanomalehdet kokonaan.

6.
Näin ranskalaisen ja ruotsalaisen.
Näin ranskalaiset ja ruotsalaiset.

7.
Ostin tietokoneen ja maton.
Ostin tietokoneet ja matot.

8.
Näin rakennuksen ja patsaan.
Näin rakennukset ja patsaat.


Exercise Number Three edit

There are some explanatory comments in brackets after translations.

1. I shot a/the bird dead (accusative)
2. I shot at a/the bird (It didn't necessarily die) (partitive)

3. I was watching a movie (It is not known if I watched the whole movie) (partitive)
4. We watched a/the (whole) movie (accusative)

5. Were you reading a newspaper? (partitive)
6. I read a/the (whole) newspaper (accusative)

7. We listened to a/the long speech (completely). (accusative)
8. We were listening to a long speech. (Not necessarily the whole of speech) (partitive)

9. Do you'all have the money? (It is question of the specific money) (accusative)
10. Does he/she have (some) money? (partitive)

11. I need (some) paper. (partitive)
12. I need the papers. (It is question of the specific papers) (accusative)

13. I fixed the new computers. (The new computers got fixed) (accusative)
14. I was fixing -/the new computers. (It is not known if the new computers got repaired) (partitive)


Exercise Number Four edit

 1. I bought the one-kilo-weighing apples. OR I bought the apples which weighed one kilo.
 2. I bought a kilo of apples.
 3. The houses and the fences have been painted.
 4. Houses and roads have been mended in this region.
 5. I took the items. Then I took the liner and some tools with me.
 6. I saw the Swedes and the Norwegians about whom you told in my workplace. I also saw real Spaniards there.

Answers - Partitive case edit

Exercise Number One edit

1. Kolme kirjaa 6. Neljä litraa.
2. Viisi euroa 7. 500 asukasta
3. Kahdeksan vuotta 8. Puoli kiloa
4. Sata puuta 9. Monta tonnia
5. Paljon rahaa 10. 0.25 kilometriä

Exercise Number Two edit

 1. kissaa(singular), kissoja(plural)
 2. kenkää, kenkiä
 3. kirjaa, kirjoja
 4. ovea, ovia
 5. kelloa, kelloja
 6. työtä, töitä
 7. rahaa, rahoja
 8. ihmistä, ihmisiä
 9. konetta, koneita
 10. Niemistä, Niemisiä
 • Tarkoitan kirjaa (Not: "tarkoitan kirja")
 • Tarkoitan ovia.
 • Käytän konetta.
 • Käytän hattua.

Exercise Number Three edit

 1.            2.
 kattoani, kattojani    takkiani, takkejani
 kattoasi, kattojasi    takkiasi, takkejasi
 kattoansa, kattojansa   takkiansa, takkejansa
 kattoamme, kattojamme   takkiamme, takkejamme
 kattoanne, kattojanne   takkianne, takkejanne
 kattoansa, kattojansa   takkiansa, takkejansa
 3.            4.
 lehteäni, lehtiäni    kenkääni, kenkiäni
 lehteäsi, lehtiäsi    kenkääsi, kenkiäsi
 lehteänsä, lehtiänsä   kenkäänsä, kenkiänsä
 lehteämme, lehtiämme   kenkäämme, kenkiämme
 lehteänne, lehtiänne   kenkäänne, kenkiänne
 lehteänsä, lehtiänsä   kenkäänsä, kenkiänsä

Exercise Number Four edit

1. Tarkoitan työtäsi (I mean your job)
2. Katson hattuasi (I am looking at your hat)
3. Tarvitsen apuasi (I need your help)

4. Tarkoitan elämääni (I mean my life)
5. Käytän tietokonettani (I am using my computer)
6. Tarkoitan osoitettani (I mean my address)

7. Tarvitsen hänen apuansa/apuaan (I need his/her help)
8. Käytän hänen avaintansa/avaintaan (I use his/her key)
9. Kuuntelen hänen puhettaan (I am listening his/her speech)

10. Tarkoitan tehdastamme (I mean our factory)
11. Korjaan tietokonettamme (I am fixing our computer)

12. Katselen kokoelmaanne (I am looking at your (y'alls) collection)
13. Ihailen alustanne (I admire your (y'alls) ship)

14.Käytän heidän tuuletintaan (I am using their fan)
15.Rakastan heidän tytärtään (I love their daughter)


Exercise Number Five edit

 1. It costs 99 euros and 50 cents.
 2. I don't have a cat.
 3. Look at the clock!
 4. I wear shoes.
 5. I am making a cake.
 6. I'm reading a book. OR I read a book.
 7. I'm reading books. OR I read books.
 8. We are reading newspapers.
 9. Do you mean Matti?
 10. Did you drive a car?
 11. Have you got a car?
 12. I did not close the door.
 13. I can use this machine.
 14. I wear jeans sometimes.

Exercise Number Six edit

 1. (Minä) tarkoitan taloa.
 2. (Minä) tarkoitan taloja.
 3. (Minä) soitan usein viulua.
 4. Hän käyttää (parhaillaan/tällä hetkellä) tietokonetta.
 5. Hänellä on useita tietokoneita.
 6. He käyttävät aina takaovea.

Exercise Number Seven edit

 1. I am drinking coffee, eating your cake and reading your books.
 2. I mean all the buildings of our town not just that building.
 3. I mean my own house and not your house.
 4. We walked from our yard to your garden and we looked at his/her cars.
 5. We saw there Swedes, Italians, and an American.
 6. I hate your neighbour, your career, and your dogs!
 7. You are allowed to come to our home! (Very literal translation would be: To our home (one) may come.)
 8. My foot hurts and my eyes hurt.

Exercise Number Eight edit

 1. Luin yhtä elektroniikkalehteä ja joitakin aikakauslehtiä.
 2. Hän joi olutta ja söi kahta pihviä.
 3. Rakastan sinua ja kauniita kasvojasi.
 4. Katsoin kääret ja sen koristeellisia kuvioita.
 5. En voi sietää hänen virheitänsä ja kummallisuuksiansa.

Answers - Essive case edit

Exercise Number One edit

 1. as you
 2. as a cottage
 3. as an engineer
 4. as a teacher
 5. as an instrument
 6. as a magazine
 7. as a brother
 8. on Tuesday
 9. as a pleasant person
 10. as capable/good experts
 11. He is better as a scientist than as an engineer.
 12. He is better as an actor than as a secretary.