Fijian/Time

what is the Time?
Sa Vica na kaloko?
It's 10 o'clock
sa Tini na kaloko
It's 11 o'clock
sa tini ka dua na kaloko
It's half Past 10
sa veimama na Tini
It's half Past 3
Sa veimama na tolu
It's 10 minutes to 3
sa vo e Tini na miniti me tolu
It's 15 minutes to 4
sa vo e Tini ka lima na miniti me va
It's 13 minutes Past 6
sa oti na ono ena Tini ka tolu na miniti
It's 24 minutes Past 2
sa oti na rua ena rua saga vulu ka va na miniti