Estonian/Numbers

Cardinal numbersEdit

0 null 10 kümme 20 kakskümmend 30 kolmkümmend ... 100 sada 110 sada kümme 120 sada kakskümmend
1 üks 11 üksteist 21 kakskümmend üks 31 kolmkümmend üks ... 101 sada üks 111 sada üksteist 121 sada kakskümmend üks
2 kaks 12 kaksteist 22 kakskümmend kaks
3 kolm 13 kolmteist
4 neli 14 neliteist
5 viis 15 viisteist
6 kuus 16 kuusteist
7 seitse 17 seitseteist
8 kaheksa 18 kaheksateist
9 üheksa 19 üheksateist
1000 tuhat
10 000 kümme tuhat
100 000 sada tuhat
1 000 000 miljon
1/2, half, 0,5 üks kahendik, pool, null koma viis
1/3, third üks kolmandik, kolmandik
1/4, quarter üks neljandik, veerand

Ordinal NumbersEdit

 • First : esimene
 • Second : teine
 • Thirth : kolmas
 • Fourth : neljas
 • Fifth : viies
 • Sixth : kuues
 • Seventh : seitsmes
 • Eighth : kaheksas
 • Ninth : üheksas
 • Tenth : kümnes

MathematicsEdit

 • Addition : littmine
 • Subtraction : lahutamine
 • Multiplication : korrutamine
 • Division : jagamine
 • Equal : võrdub