Estonian/Numbers

Põhiarv

0 null 10 kümme 20 kakskümmend 30 kolmkümmend ... 100 sada 110 sada kümme 120 sada kakskümmend
1 üks 11 üksteist 21 kakskümmend üks 31 kolmkümmend üks ... 101 sada üks 111 sada üksteist 121 sada kakskümmend üks
2 kaks 12 kaksteist 22 kakskümmend kaks
3 kolm 13 kolmteist
4 neli 14 neliteist
5 viis 15 viisteist
6 kuus 16 kuusteist
7 seitse 17 seitseteist
8 kaheksa 18 kaheksateist
9 üheksa 19 üheksateist
1000 tuhat
10 000 kümme tuhat
100 000 sada tuhat
1 000 000 miljon

Murd

Fraction Murd
1/2 üks kahendik
1/3 üks kolmandik
1/4 üks neljandik
Half pool
Third kolmandik
Quarter veerand
0.5 null coma viis

Järgarv

Ordinal Järgarv
First esimene
Second teine
Third kolmas
Fourth neljas
Fifth viies
Sixth kuues
Seventh seitsmes
Eighth kaheksas
Ninth üheksas
Tenth kümnes

Math

Math Math
Addition liitmine
Subtraction lahutamine
Multiplication korrutamine
Division jagamine
Equal võrdub

Time

edit

Mis kell?

In Estonia the time use 24 hours. The hour is writed separated by a point: Kell on 9.05.

 • Mis kell on? : what's the time?
  • Kell on üheksa
   • It's nine o'clock
  • Kell on veerand kümme
   • It's quarter 10.
  • Kell on pool kümme
   • It's half 10.
  • Kell on kolmveerand kümme
   • It's three quarter 10.
  • Kell on viis minutit kümme läbi
   • It's 5 minutes past 10
  • Kell on kümme ja viis minutit
   • It's 10 and 5 minutes
  • Kell on kümme null viis
   • It's 10 and 5
  • Kell on kahekümne minuti pärast üksteist
   • It's 20 minutes to 11
  • Kell on kümme nelikümmend
   • It's fourty minutes past 10

Numbers & nouns

edit

Põhiarvsõna

The nouns only with the cardinal number 1 use the singular nominative case.

 • Näited :
  • Üks hobune : A Horse
  • Üks lammas : A sheep
  • Üks kalkun : A turkey

The nouns with the cardinal numbers since the number 2 to more use the singular partitive case.

 • Näited :
  • Kaks koera : Two dogs.
  • Kolm raamatut : Three girls.
  • Neli maja : Four houses.
  • Viis autot : Five cars.
  • Kuus mütsi : Six hats.
  • Seitse pilve : Seven clouds.
  • Kaheksa kinga : Eight shoes.
  • Üheksa ust : Nine doors.
 • Cardinal numbers with inessive case.
  • Kolmes klassis : In three clases.
 • Cardinal numbers with adessive case.
  • Kahel tüdrukul : On two girls.
  • Viiendal korrusel : At five floors.

Järgarvsõna

The ordinal numbers to difference of the cardinal numbers is writed followed of a point.

 • 1. Esimene (Ordinal)
 • 1 Üks (Cardinal)

The nouns with the ordinal numbers use the singular nominative case.

 • Näited :
  • Esimene part : First duck.
  • Teine tüdruk : Second girl.
  • Kolmas klass : Third class.
  • Viies korrus : Fifth floor.
 • Ordinal numbers with inessive case.
  • Kolmandas klassis : In the third class.
 • Ordinal numbers with adessive case
  • Teissel tüdrukul : On the second girl.
  • Viiel korrusel : At the fifth floor.
 • In cases of frecuence.
  • Üks kord päevas : Once a day.
  • Kaks korda nädalas : Twice a week.
  • Kolmas korda kuus : three times a month.
  • Neli korda aastas : Four times a year.