Estonian/Common phrases

Common Phrases

edit
Translation Phrase IPA Comments
Estonian eesti keel [ˈe:s.ti ke:l]
hello tere [ˈte.re]
good-bye head aega [heɑd.ˈɑe.gɑ] literally "(have a) good time"
please palun [ˈpɑ.lun] literally "I beg"
thank you aitäh
tänan
[ɑi.ˈtæh]
[ˈtæ.nɑn]

(a more formal expression, it literally means “I thank (you)”.)
you're welcome palun
pole tänu väärt
võta heaks
[ˈpɑ.lun]
[ˈpo.le tæ.nu ˈvæ:rt]
[ˈvɤ.tɑ heɑks]
literally "not worthy of a thanks"
this see [se:]
that one too
see
[to:]
[se:]
how much? kui palju? [kui ˈpɑl.ju]
English inglise keel [ˈing.li.se ke:l]
yes jah [jɑh]
no ei [ei]
sorry vabandage
vabandust
[ˈvɑ.bɑn.dɑ.ge]
[ˈvɑ.bɑn.dust]
I don’t understand Ma ei saa aru [mɑ ei sɑ: ˈɑ.ru]
generic toast terviseks [ˈter.vi.seks] literally "to/for health"
Do you speak English? Kas te räägite inglise keelt? [kɑs te ˈræ:.gi.te ˈing.li.se ke:lt]
Where is the bathroom/toilet? Kus on tualett/WC? [kus on ˈtuɑ.lett/ve:tse:]
Merry Christmas and a Happy New Year! Häid jõule ja head uut aastat! [hæid ˈjɤu.le ja ˈɤn.ne.lik.ku u:t ɑ:s.tɑt]

Questions & answers

edit

Riigid

Country Languages Demonym
 Eesti Eesti keel Estlane
 Hiina Hiina keel Hiinlane
 Saudi araabia Araabia Araablane
 Hispaania Hispaania Hispaanlane
 Inglismaa Inglise Inglane
 Jaapan Jaapani Jaapanlane
 Prantsamaa Prantsuse Prantslane
 Saksamaa Saksa Sakslane
 Venemaa Vene Venelane
 India Hindi Indlane

Küsimused ja vastused

 • Mis kuupäev täna on?
  • What date is today?
 • Täna on neljapäev, kaheksteiskümnes veebruar kaks tuhat kakskümmend üks
  • Today is Thursday 18 February 2021
 • Kui vana sa oled?
  • How old are you?
 • Ma olen kahekümneaastane
  • I am 20 years old.
 • Kuhu sa lähed?
  • Where do you go?
 • Ma lähen Tōkiōsse
  • I go into Tokyo.
 • Kus sa elad?
  • Where do you live?
 • Ma elan New Yorgis
  • I live in New York
 • Kust sa tuled?
  • Where do you come from?
 • Ma tulen Pariisist
  • I come from París

Tõlge

Ma olen Jüri, järgmisel nädalal on mu kahekümnes sünnipäev. Ma õpin Tartu ülikoolis. Pärast lõpetamist plaanin ma aastaks reisile minna. Meil on kolm koera. Vabal ajal meeldib mulle jalgpalli mängida. Kord nädalal on mul klaveritunnid.

Translate :

I am Jüri. Next week is my 20th birthday. I study in the university of Tartu. After the graduation i am planning to go to a trip for a year. We have three dogs. In my free time i like to play football. Once a week i have piano lessons.