Esperanto/Dialogues/Bus stop

Dialogue

edit

(En bushaltejo)

 • Petro: Saluton, vi scias kio estas la sekva buso al la placo?
 • Johano: Mi ne scias tion, sed mi havas mapon kun la horaro de la busoj. Unu minuto.
 • Petro: Dankon.
 • Johano: Kio estas la nomo de la placo al kiu vi deziras iri?
 • Petro: Mi deziras iri al la Verda Placo, ĝi estas en la nordo de la urbo.
 • Johano: Mi vidos... Nu, la buso tricent dek kvar vinos en du minutoj, kaj ĝi iros al la Granda Strato.
 • Petro: Ĉu tiu strato estas apud la Verda Placo?
 • Johano: Jes, jes, vi simple bezonos marŝi por cent metroj!
 • Petro: Cent metroj? Dankon!
 • Johano: Ne dankinde, vi bezonas kromaĵon?
 • Petro: Ne, dankon. Ĉaŭ!
 • Johano: Ĉaŭ!

Translation

edit

(In a bus stop)

 • Petro: Hello, do you know what is the next bus to the square?
 • Johano: I don't know, but I've got a map with the schedule of the buses. A minute.
 • Petro: Thanks.
 • Johano: What's the name of the square where you want to go?
 • Petro: I want to go to the Green Square, in the north of the city.
 • Johano: I'll see... Well, the bus 314 arrives in two minutes, and it goes to the Great Street.
 • Petro: Is that street next to the Green Square?
 • Johano: Yeah, yeah, you'll simply have to walk for a hundred metres!
 • Petro: A hundred meters? Thanks!
 • Johano: You're welcome, do you need something else?
 • Petro: No, thanks. Bye!
 • Johano: Bye!