Electronics Fundamentals/Transistor Circuit

ConfigurationEdit

 

AnalysisEdit

 
 
 
 
 
 


  • Khi R3 = Khi R4
 
  khi R2 >> R1
  khi R2 = 0

Trăng si tơ hoạt động như Công Tắc Điện Tử . Công tắc đóng khi R2 = 0 . Công tắc mở khi R2 >> R1


  • Khi R2 >> R1
 
  khi R3 = R4
  khi R3 = 0
  khi R3 = 2R3
  khi R3 = (n+1)R3

Trăng si tơ hoạt động như Khuếch Đại Điện Âm . Với Khuếch đại n R3 = (n=1) R4

SummaryEdit

 
  • Khi R2 >> R1 then
 
  khi R3 = (n+1)R3

Transistor operates as Inverting amplifier

  • Khi R3 = Khi R4, then
 
  khi R2 >> R1
  khi R2 = 0

Transistor operates as a closed switch when R2 >> R1 as a opened switch when R2 = 0