Dutch/Vocabulary/Politeness

PhrasesEdit

Of course there are many polite phrases, some used in one situation, some in another. Here are a few common ones. Listen to the audio. Try to say them yourself and check your knowledge in the quiz.

Bedanken Thanking
Dank u wel
Thank you
Hartelijk dank
Thank you very much
Met vriendelijke groeten
Sincerely
Veel liefs
With love
Nogmaals dank
Thanks again
Bedankt!
Thanks
Geen dank
Graag gedaan
No problem, you are welcome


Zich verontschuldigen Apologizing
Neemt u mij niet kwalijk (maar...)
Excuse me (but...)
Excuseert u me
Excuse me
Sorry
Sorry
Het spijt me werkelijk
I am so sorry
Meneer X laat zich verontschuldigen
Mr. X apologizes for his absence


De reaktie op een excuus Reaction to an apology
Dat geeft niet!
That's alright
Het doet er niet toe!
It doesn't matter
Het is niet erg!
Zo erg is het niet!
It is no problem


Beleefdheidsformules Politeness formulas
Hoe maakt u het ?
How do you do?
Hoe gaat het met u?
How are you doing?
Goed, dank u ... en u?
Well, thank you ... and you?
Mag ik u mijn echtgenote voorstellen?
May I introduce my spouse
Aangenaam!
It's a pleasure
Hij kan niet komen.
He cannot come.
Wat jammer!
What a pity!
Gaat u voor / Na u.
Go ahead ... after you.
Mag ik u uit uw jas helpen?
Alstublieft
May I take your coat?
Yes, thank you
Mag ik u iets te drinken aanbieden?
May I offer something to drink?
Graag een kopje koffie.
A cup of coffee please.
Hindert het niet als ik rook?
Doesn't it bother no if I smoke?.
Volstrekt niet
helemaal niet.
Not at all.
Het spijt me werkelijk!
I am terribly sorry!
Dat geeft niets.
It doesn't matter.
Ik moet om 3 uur in Gent zijn.
I have to be in Ghent at 3 o'clock
Ik houd u niet langer op.
I won't keep you any longer.
Dank u wel voor de inlichtingen.
Graag gedaan!
Thank you for the information.
It was a pleasure
Doet u de groeten aan uw moeder.
Zal ik doen.
Say hi to your mother for me
Will do
Prettig weekeinde.
Jij ook!
Have a nice weekend.
Same to you!
Kan ik u helpen?
Laat u maar.
Can I help you?
It's alright. Don't bother
Smakelijk (eten)
(said at the beginning of a meal)
Moge het u wel bekomen!
(said at the end of a meal)
Veel plezier
Have fun
Gelukkige verjaardag
Happy birthday
Gelukkig Nieuwjaar
Happy Newyear
Vrolijk Kerstfeest
Merry Christmas
Vrolijk Pasen
Happy Easter
Gefeliciteerd! /
Proficiat!
Congratulations
Mijn innige deelneming
My condolences
Veel succes!
Good luck!

QuizEdit