Dutch/Vocabulary/Asking directions

Establishing contactEdit

Excuse me, Sir. Can you tell me where the post office is?
Dag meneer, kunt u mij zeggen waar het postkantoor is?
Can you give me directions?
Kunt u me de weg wijzen?
Can you give me directions to the post office?
Kunt u me de weg naar het postkantoor wijzen?
Yes, of course.
Ja, natuurlijk.
I'm sorry. I don't know where the post office is.
Het spijt me. Ik weet niet waar het postkantoor is.

Where is it situated?Edit

The bank is downtown.
De bank ligt in het centrum.
The bank is near the station.
De bank ligt dicht[1] bij het station.

Means of transportEdit

Are you on foot?
Ben je te voet?
Ga je te voet?
I am traveling/going by car.
Ik ben met de auto.
Ik ga met de auto.
I am taking the subway
Ik neem de metro.
I am taking public transport.
Ik neem het openbaar vervoer.

DistancesEdit

Is it far?
Is het ver?
Is it nearby?
Is het dichtbij?[1]
At what distance is the bank?
Hoe ver is het naar de bank? or Hoe ver is de bank?
How long do I need to walk?
Hoe lang moet ik lopen?
It is far.
Het is ver.
It isn't far.
Het is niet ver.
It's nearby.
Het is dichtbij.[1]
It is 5 km from here.
Het is vijf kilometer hiervandaan.
It is 20 minutes by car.
Het is 20 minuten rijden. or Het is 20 minuten met de auto.
It is 20 minutes by bike.
Het is 20 minuten met de fiets. or Het is 20 minuten fietsen.
It is 20 minutes on foot.
Het is 20 minuten lopen.
It is 15 minutes by subway (by tram, by bus).
Het is 15 minuten met de metro (de tram, de bus).
It is the next stop (bus, tram, subway).
Het is de volgende halte.
The market is the next stop.
De markt is de volgende halte.
School St. is the next stop.
De Schoolstraat is de volgende halte.
Next stop you need to get off.
Je moet bij de volgende halte uitstappen.
It is two more stops.
Het is twee haltes verder.
It is near the railway station.
Het is dicht bij[1] het station.
It is near downtown.
Het is dicht bij[1] het centrum.
It is across from the bank.
Het is tegenover de bank.
It is at 50 meters from town hall.
Het is 50 meter van het gemeentehuis.

MistakesEdit

The market? That was the previous stop.
De markt? Dat was de vorige halte.
School St. was the stop before last.
De Schoolstraat was 2 haltes terug.
School St.? You should take line 10. I don't go there.
De Schoolstraat? Dan moet u lijn 10 nemen, ik kom daar niet.
School St.? There is no public transport that passes through. You'd better take a taxi or walk there.
De Schoolstraat? Daar komt geen openbaar vervoer, u kunt beter een taxi nemen of gaan lopen.

DirectionsEdit

Walk straight on.
Loop rechtdoor
Ga rechtdoor.
Drive straight.
Rijd rechtdoor.
Turn left.
Sla linksaf.
Turn right.
Sla rechtsaf.
Go until the railway station.
Ga tot aan het station.
Take the second street left
Neem de tweede straat links
Neem de tweede straat aan de linkerkant.
Take the first street right.
Neem de eerste straat rechts
At the roundabout turn left.
Sla linksaf bij de rotonde

Public transportEdit

You should take the subway, line 2, in the direction of Simonis.
Je moet de metro nemen, lijn 2, richting Simonis.
You should get off at DeBrouckère.
Je moet bij DeBrouckère uitstappen.
You have to change at Beekkant, and take line 1A.
Je moet bij Beekkant overstappen en lijn 1A nemen.
You have to take tram 52.
Je moet tram 52 nemen.

AppendixEdit

  1. a b c d e "Dichtbij is an adverb. As preposition it is written dicht bij". For example: Het is dichtbij but Het is dicht bij de school