Dutch/Vocabulary/Asking directions

Establishing contact edit

Excuse me, Sir. Can you tell me where the post office is?
noicon
Dag meneer, kunt u mij zeggen waar het postkantoor is?
Can you give me directions?
noicon
Kunt u me de weg wijzen?
Can you give me directions to the post office?
noicon
Kunt u me de weg naar het postkantoor wijzen?
Yes, of course.
noicon
Ja, natuurlijk.
I'm sorry. I don't know where the post office is.
noicon
Het spijt me. Ik weet niet waar het postkantoor is.

Where is it situated? edit

The bank is downtown.
noicon
De bank ligt in het centrum.
The bank is near the station.
noicon
De bank ligt dicht[1] bij het station.

Means of transport edit

Are you on foot?
noicon
Ben je te voet?
noicon
Ga je te voet?
I am traveling/going by car.
noicon
Ik ben met de auto.
noicon
Ik ga met de auto.
I am taking the subway
noicon
Ik neem de metro.
I am taking public transport.
noicon
Ik neem het openbaar vervoer.

Distances edit

Is it far?
noicon
Is het ver?
Is it nearby?
noicon
Is het dichtbij?[1]
At what distance is the bank?
noicon
Hoe ver is het naar de bank? or Hoe ver is de bank?
How long do I need to walk?
noicon
Hoe lang moet ik lopen?
It is far.
noicon
Het is ver.
It isn't far.
noicon
Het is niet ver.
It's nearby.
noicon
Het is dichtbij.[1]
It is 5 km from here.
noicon
Het is vijf kilometer hiervandaan.
It is 20 minutes by car.
noicon
Het is 20 minuten rijden. or Het is 20 minuten met de auto.
It is 20 minutes by bike.
noicon
Het is 20 minuten met de fiets. or Het is 20 minuten fietsen.
It is 20 minutes on foot.
noicon
Het is 20 minuten lopen.
It is 15 minutes by subway (by tram, by bus).
noicon
Het is 15 minuten met de metro (de tram, de bus).
It is the next stop (bus, tram, subway).
noicon
Het is de volgende halte.
The market is the next stop.
noicon
De markt is de volgende halte.
School St. is the next stop.
noicon
De Schoolstraat is de volgende halte.
Next stop you need to get off.
noicon
Je moet bij de volgende halte uitstappen.
It is two more stops.
noicon
Het is twee haltes verder.
It is near the railway station.
noicon
Het is dicht bij[1] het station.
It is near downtown.
noicon
Het is dicht bij[1] het centrum.
It is across from the bank.
noicon
Het is tegenover de bank.
It is at 50 meters from town hall.
noicon
Het is 50 meter van het gemeentehuis.

Mistakes edit

The market? That was the previous stop.
noicon
De markt? Dat was de vorige halte.
School St. was the stop before last.
noicon
De Schoolstraat was 2 haltes terug.
School St.? You should take line 10. I don't go there.
noicon
De Schoolstraat? Dan moet u lijn 10 nemen, ik kom daar niet.
School St.? There is no public transport that passes through. You'd better take a taxi or walk there.
noicon
De Schoolstraat? Daar komt geen openbaar vervoer, u kunt beter een taxi nemen of gaan lopen.

Directions edit

Walk straight on.
noicon
Loop rechtdoor
noicon
Ga rechtdoor.
Drive straight.
noicon
Rijd rechtdoor.
Turn left.
noicon
Sla linksaf.
Turn right.
noicon
Sla rechtsaf.
Go until the railway station.
noicon
Ga tot aan het station.
Take the second street left
noicon
Neem de tweede straat links
noicon
Neem de tweede straat aan de linkerkant.
Take the first street right.
noicon
Neem de eerste straat rechts
At the roundabout turn left.
noicon
Sla linksaf bij de rotonde

Public transport edit

You should take the subway, line 2, in the direction of Simonis.
noicon
Je moet de metro nemen, lijn 2, richting Simonis.
You should get off at DeBrouckère.
noicon
Je moet bij DeBrouckère uitstappen.
You have to change at Beekkant, and take line 1A.
noicon
Je moet bij Beekkant overstappen en lijn 1A nemen.
You have to take tram 52.
noicon
Je moet tram 52 nemen.

Appendix edit

  1. a b c d e "Dichtbij is an adverb. As preposition it is written dicht bij". For example: Het is dichtbij but Het is dicht bij de school