Translation Phrase
Hello Hoi / Hallo
I am [...] Ik ben [...]
What is your name? Hoe heet je? / Hoe heet u?
Where is... Waar is...
My name is [...] Ik heet [...]/ Mijn naam is[...]
What time is it? Hoe laat is het?
I want that, please Ik wil dat, alstublieft
How are you? (To someone you do not know) Hoe gaat het met u?
How are you? (To someone you know) Hoe gaat het met je?
Good morning Goedemorgen
Good day Goedendag
Good evening Goedenavond
Good night Goedenacht
Good-bye Dag / Tot ziens
Please Alstublieft
You are welcome Graag gedaan
Thank you Dank u wel
That Dat
How much? Hoeveel?
Yes Ja / Jawel
No Nee / Neen
Where is the toilet? Waar is het toilet?
Generic toast Proost
Do you speak English? Spreekt u Engels?
I don't understand Dat begrijp ik niet
I don't speak Dutch Ik spreek geen Nederlands
I'm sorry Het spijt me
Pardon me Neem me niet kwalijk
I don't know Dat weet ik niet
Best regards Met vriendelijke groet
Translation Phrase IPA pronunciation
Dutch Nederlands /'neːdərlɑns/ (NAY-der-lahnds)
hello hallo /hɑ'loː/ (hah-LO)
Good morning goedemorgen /'ɣudəˌmɔrɣɛn/
Good afternoon goedemiddag /ˈɣudəˌmɪdɑx/
Good evening goedenavond /ˈɣudənˌɑʋɔnt/
good-bye tot ziens /tɔt 'ziːns/ (tott-ZEENS)
please alstublieft /ɑlsty'blift/ (AHL-stu-BLEEFT)
thank you dank u wel /dɑŋky'ʋɛl/ (DAHNK-u-WELL)
I'm sorry het spijt me
I don’t understand ik begrijp het niet /ɪk bə'ɣrɛip ət nit/ (Ick

beyGRAYP hett neat)

that one die /diː/ (dee)
how much? hoeveel? /huː'veːl/ (who-VEIL)
English Engels /'ɛŋəls/ (ENGels)
do you speak English? spreek je Engels? /sprek jə 'ɛŋəls/ (Spray-k ya

ENGels)

yes ja /jaː/ (ya)
no nee /neː/ (nei)
I don’t know ik weet het niet /ɪk ʋet ət nit/ (Ick WAY-T hett neat)
Where is the bathroom? waar is het toilet?
I don't feel well ik voel me niet lekker
That's okay dat is goed
generic toast proost /proːst/ (proh-st)