Croatian/Main Contents/Level 1/Lesson 18

NOTE: "aest" in 11,12,...,19 is pronounced as "ajst"

0 - nula
1 - jedan
2 - dva
3 - tri
4 - četiri
5 - pet
6 - šest
7 - sedam
8 - osam
9 - devet
10 - deset
11 - jedanaest
12 - dvanaest
13 - trinaest
14 - četrnaest
15 - petnaest
16 - šesnaest
17 - sedamnaest
18 - osamnaest
19 - devetnaest
20 - dvadeset
21 - dvadeset (i) jedan
22 - dvadeset (i) dva
30 - trideset
40 - četrdeset
50 - pedeset
60 - šezdeset
70 - sedamdeset
80 - osamdeset
90 - devedeset
100 - sto, stotina
101 - sto jedan, stotinu jedan
200 - dvjesto (the most common), dvjesta, dvije stotine
300 - tristo (the most common), trista, tri stotine
1000 - tisuću

1001 - tisuću (i) jedan
1000000 - milijun
1000000000 - milijarda


<–– Back to contents page