Open main menu

Wikibooks β

Category:User yo

This category sorts Yoruba-speaking users by order of fluency (1 = native, 2 = nearly native, 3 = fluent, 4 = intermediate, 5 = basic).

Code Result Sort number
{{user language|yo|N}}
yo-N Onìṣe yìí abínibí ni ìmọ̀ rẹ̀ nínú èdè Yorùbá.
1 = native
{{user language|yo|4}}
yo-4 Onìṣe yìí gígúnrégé ni ìmọ̀ rẹ̀ nínù èdè Yorùbá.
2 = nearly native
{{user language|yo|3}}
yo-3 Onìṣe yìí gíga ni ìmọ̀ rẹ̀ nínú èdè Yorùbá.
3 = fluent
{{user language|yo|2}}
yo-2 Onìṣe yìí àbọ̀ ni ìmọ̀ rẹ̀ nínú èdè Yorùbá.
4 = intermediate
{{user language|yo|1}}
yo-1 Onìṣe yìí bíntín ni ìmọ̀ rẹ̀ nínú èdè Yorùbá.
5 = basic
{{user language|yo|0}}
yo-0 Onìṣe yìí kò ní ìmọ̀ rárá nínú èdè Yorùbá.
(not included)

This category currently contains no pages or media.