This category sorts Swedish-speaking users by order of fluency (1 = native, 2 = nearly native, 3 = fluent, 4 = intermediate, 5 = basic).

Code Result Sort number
{{user language|sv|N}}
sv-N Denna användare har svenska som modersmål.
1 = native
{{user language|sv|4}}
sv-4 Denna användare kan läsa och skriva svenska som om det vore dennes modersmål.
2 = nearly native
{{user language|sv|3}}
sv-3 Denna användare kan läsa och skriva svenska på en avancerad nivå.
3 = fluent
{{user language|sv|2}}
sv-2 Denna användare kan läsa och skriva svenska på medelnivå.
4 = intermediate
{{user language|sv|1}}
sv-1 Denna användare kan läsa och skriva svenska på en grundläggande nivå.
5 = basic
{{user language|sv|0}}
sv-0 Denna användare kan inte läsa eller skriva svenska.
(not included)