Category:User cs

This category sorts Czech-speaking users by order of fluency (1 = native, 2 = nearly native, 3 = fluent, 4 = intermediate, 5 = basic).

Code Result Sort number
{{user language|cs|N}}
cs-N Tomuto uživateli je čeština mateřským jazykem.
1 = native
{{user language|cs|4}}
cs-4 Tento uživatel má znalosti českého jazyka srovnatelné s rodilým mluvčím..
2 = nearly native
{{user language|cs|3}}
cs-3 Tento uživatel může číst a psát plynně česky.
3 = fluent
{{user language|cs|2}}
cs-2 Tento uživatel může číst a psát česky na pokročilé úrovni.
4 = intermediate
{{user language|cs|1}}
cs-1 Tento uživatel může číst a psát česky na základní úrovni.
5 = basic
{{user language|cs|0}}
cs-0 Tento uživatel nemluví česky.
(not included)

Pages in category "User cs"

More recent additions More recent modifications
There are no pages matching this query. There are no pages matching this query.

The following 20 pages are in this category, out of 20 total.