Numerals i ordinals

edit
1 u (un, una) 1r/1a primer/primera
2 dos (dues) 2n/2a segon/segona
3 tres 3r/3a tercer/tercera
4 quatre 4t/4a quart/quarta
5 cinc 5è/5a cinquè/cinquena
6 sis 6è/6a sisè/sisena
7 set 7è/7a setè/setena
8 vuit 8è/8a vuitè/vuitena
9 nou 9è/9a novè/novena
10 deu 10è/10a desè/desena
11 onze 11è/11a onzè/onzena
12 dotze 12è/12a dotzè/dotzena
13 tretze
14 catorze
15 quinze
16 setze
17 disset
18 divuit
19 dinou
20 vint
21 vint-i-u ((un, una)
22 vint-i-dos (dues)
23 vint-i-tres
30 trenta
31 trenta-u (un, una)
32 trenta-dos (dues)
40 quaranta
43 quaranta-tres
50 cinquanta
60 seixanta
70 setanta
80 vuitanta
90 noranta
100 cent
101 cent u/un/una
102 cent dos/dues
110 cent deu
120 cent vint
200 dos-cents/dues-centes
300 tres-cents/tres-centes
400 quatre-cents/quatre-centes
500 cinc-cents/cinc-centes
600 sis-cents/sis-centes
700 set-cents/set-centes
800 vuit-cents/vuit-centes
900 nou-cents/nou-centes
1000 mil
2000 dos mil
100.000 cent mil
1.000.000 un milió
2.000.000 dos milions

All numbers in a downloadable file for learning with the computer