Albanian/Verbs

 • Auxiliars
  • To be : jam
  • To have : kam
  • To can : mund
  • To want : dua
 • Irregulars
  • To speak : flas
 • Regulars
  • To like : pelqej

Present simpleEdit

 • Koha e tashme
  • I learn : unë mësoj
  • You learn : ti mëson
  • He learns : ai mëson
  • She learns : ajo mëson
  • We learn : ne mësojmë
  • You learn : ju mësoni
  • They learn : ata mësojnë
  • They learn : ato mësojnë

PastEdit

 • I read : unë lexoja
 • You read : ti lexoje
 • He/she read : ai/ajo lexonte
 • We read : ne lexonim
 • You read : ju lexonit
 • They read : ata/ato lexonin

FutureEdit

 • E ardhme
  • I will write : unë do të shkruaj
  • You will write : ti do të skhruash
  • He/she will write : ai/ajo do të shkrua
  • We will write : ne do të shkruajmë
  • You will write : ju do të shkruani
  • They will write : ata/ato do të shkruajnë
 • Negative
  • I will not buy : unë nuk do të ble
  • You will not buy : ti nuk do të blesh
  • He/she will not buy : ai/ajo nuk blertë
  • We will not buy : ne nuk blem
  • You will not buy : ju nuk blini
  • They will not buy : ata/ato nuk blen
 • Interrogative
  • Will i go? : a do të shkoj unë?
  • Will you go? : a do të shkosh ti?
  • Will he/she go? : a do të shkojë ai/ajo?
  • Will we go? : a do të shkojmë ne?
  • Will you go? : a do të shkoni ju?
  • Will they go? : a do të shkojnë ata/ato?