• Seasons: Stinët (singular Stinë)
    • 🌲Spring: Pranverë
    • ⛱️Summer: Verë
    • 🍃Autumn: Vjeshtë
    • ❄️Winter: Dimër