Albanian/Seasons

  • Seasons: Stinët (singular Stinë)
  • Spring: Pranverë
  • Summer: Verë
  • Autumn: Vjeshtë
  • Winter: Dimër