Albanian/School

  • Nxënës/Nxënëse - Pupil
  • Vizore - Ruler
  • Laps - Pencil
  • Stilolaps - Pen
  • Dërrasa e zezë - Blackboard
  • Fletore - Notebook
  • fjalor - dictionary
  • letër - paper
  • libra - book