Open main menu
  • Nxënës/Nxënëse - Pupil
  • Vizore - Ruler
  • Laps - Pencil
  • Stilolaps - Pen
  • Dërrasa e zezë - Blackboard