Albanian/Animals

 • Cow (female): Lopë
 • Calf: Viç
 • Pig (male): Derr
 • Sheep (female): Dele
 • Sheep (male): Dash
 • Lion (female): Luaneshë
 • Lion (male): Luan
 • Cat (female): Mace
 • Cat (male): Maçok
 • Dog: Qen
 • Dog (female): Kuçkë, Kudër
 • Hamster: Kavie
 • Mouse/Mice: Mi/Minj
 • Fish: Peshk
 • Goldfish: Peshk i artë (or) Peshk i kuq
 • Bird: Zog
 • Snake: Gjarpër
 • Ant: Milingonë
 • Cockroach: Bubuzhel (or) Kacabun
 • Fly: Mizë
 • Mosquito: Mushkonjë
 • Rabbit: Lepur
 • Squirrel: Ketër
 • Wolf (male): Ujk
 • Wolf (female): Ulkonjë
 • Bear (male):Ari
 • Bear (female): Arushë
 • Horse (female): Pelë
 • Horse (male): Kalë
 • Chicken (female): Pulë
 • Chicken (male): Gjel (or) Këndus