Albanian/Animals

 • Cow (female): Lopë;
 • Calf: Viç;
 • Pig (male): Derr;
 • Sheep (female): Dele;
 • Sheep (male): Dash;
 • Lion (female): Luaneshë;
 • Lion (male): Luan;
 • Cat (female): Mace;
 • Cat (male): Maçok;
 • Dog: Qen;
 • Dog (female): Kuçkë, Kudër
 • Hamster: Kavie;
 • Mouse/Mice: Mi/Minj;
 • Fish: Peshk;
 • Goldfish: Peshk i artë (or) Peshk i kuq;
 • Bird: Zog;
 • Snake: Gjarpër;
 • Ant: Milingonë;
 • Cockroach: Bubuzhel (or) Kacabun;
 • Fly: Mizë;
 • Mosquito: Mushkonjë;
 • Rabbit: Lepur;
 • Squirrel: Ketër;
 • Wolf (male): Ujk;
 • Wolf (female): Ulkonjë;
 • Bear (male):Ari;
 • Bear (female): Arushë;
 • Horse (female): Pelë;
 • Horse (male): Kalë;
 • Chicken (female): Pulë;
 • Chicken (male): Gjel (or) Këndus;