Afrikaans/Lesson 07

Les 7: Klankleer; Spraakklanke

•Ons het 3 spraakklanke nl. vokale, konsonante en diftonge.

1. Vokale

 • Word gevorm deurdat lug vrylik na buite beweeg.
 • Alle vokale is stemhebbend.
 • a, e, i, o, u, ie, eu, oe
 • a~e~o= kort vokale
 aa~ee~oo= lang vokale

2. Konsonante

 • Word gevorm deurdat dit deur een of ander spraakorgaan(Tande, tong, lippe, kleintong, neus of verhemelte) versper word.
 • Nie alle konsonante is stemhebbend nie, sommige is stemloos.
 • Nasale; m,n,ng

Deur die neus gevorm.

 • Laterale; l= tong druk teen tandvleis
       en lug beweeg na buite 
       deur kante.
 • Triller; R= word met tong gevorm.
     Bry- r= met kleintong gevorm.
 • Frikatiewe;v,f,w,z,s,g,c=wrywingsklanke tussen die tande en lippe
 • Eksplosiewe/ploffers; b,d,k,t,p
 • Affrikaat; ts- tsetsevlieg

3. Diftonge Samesmelting van 2 vokale wat as een uitgespreek word.

 • oei~ koei
 • ei~ lei
 • ooi~ nooit
 • ui~ lui
 • aai~ kraai
 • ai~ baie
 • eeu~ leeu
 • y~ly
 • oi~ noientjie