Lesson 6: Woordsoorte

1. Selfstandige naamwoorde

 • Eiename- name van mense, plekke en
     dinge, bv. Robyn, Manhattan
 • Soortname- Alles wat ons kan sien
      Bv. Tafel, stoel, skoene
 • Abstrakte name- Alles wat ons voel
        Bv. Liefde, hoop, geluk
 • Versamelname- name van groepe diere en
       dinge, bv. Trop bees, 
       bondel klere
 • Massa en maatname- bv. Kilogram suiker

2. Byvoeglike naamwoorde

2.1) Trappe van vergelyking

 • Oortreffend- nouste
 • Vergrotend- nouer
 • Stellend- nou

2.2) Letterlike en figuurlike

  Denotatief en konotatief
 • Die jakkals hardloop in die veld.
 • Jan is ń jakkals.

2.3.1) Attributief

Die MOOI meisie sing ń lied. -voor selfstandige naamwoord

2.3.1) Predikatief

Die meisie wat MOOI is sing ń lied. -na s.nw

2.4) Intensiewe vorm

Bloedjonk, popmooi, stokoud, moddervet, bloedrooi, ens. -Alle intensiewe vorme is een woord, behalwe wawyd wakker en wawyd oop.

3. Lidwoorde Daar is twee lidwoorde, naamlik die en ń. "DIE" is die bepaalde lidwoord en "Ń" die onbepaalde lidwoord.

 • die- bepaalde- Die rooi rok.
 • ń- onbepaalde- ń Rooi rok.

4. Werkwoorde (handeling) -Selfstandige of hoofwerkwoord. -Staan op sy eie, bv. Staan!