Last modified on 20 June 2012, at 19:18

Tagalog/Legends

Ang alamat ay isang uri ng kwento to sumasabuhay sa diwa ng Pilipino.