Last modified on 28 December 2010, at 18:23

Polish/Past tense

Polish verbs BYĆ - be

Ja byłem/byłam Ty byłeś/byłaś On był Ona była Ono było

My byliśmy / byłyśmy Wy byliście / byłyście Oni byli One były

BIĆ - beat Ja biłem/ biłam Ty biłeś/ biłaś On bił Ona biła Ono biło

My biliśmy / biłyśmy Wy biliście / biłyście Oni bili One biły

STAĆ SIĘ, ZOSTAĆ - become Ja stałem się / stałam się zostałem/ zostałam Ty stałeś się/ stałaś się zostałeś / zostałaś On stał się został Ona stała się została Ono stało się zostało

My staliśmy się/ stałyśmy się zostaliśmy/ zostałyście Wy staliście się / stałyście się zostaliście/ zostałyście Oni stali się zostali One stały się zostały

ZACZYNAĆ - begin Ja zacząłem / zaczęłam Ty zacząłeś / zaczęłaś On zaczął Ona zaczęła Ono zaczęło

My zaczęliśmy / zaczęłyśmy Wy zaczęliście / zaczęłyście Oni zaczęli One zaczęły

etc...

  • you look: in the end of some verb is in: -łem, - liście,-li,-ły This is very important in past tense. If you don't give this ending, this isn't a CZAS PRZESZŁY!