Lingua Franca Nova/s1

La padre es la sposo de la madre.

La fia es la sore de la fio.

La madre e la padre e la enfantes es la familia.

On ave tre enfantes.

La padre es un om.

La madre es un fem.

La jenitores es sposida.

Retorna

Last modified on 18 April 2013, at 14:25